avgg

AdoptieVereniging Gereformeerde Gezindte
Beukendaal 3
2935 SE Ouderkerk aan den IJssel
e-mail: info@avgg.nl
tel: 0180-520232
lava

LAndelijke Vereniging Adoptieouders
Schepenstraat 91a
3039 ND Rotterdam
e-mail: info@lava-ouders.nl
Facebook
protea

Vereniging Protea
Kapelweg 45
6267 BT Cadier en Keer
e-mail: info@vereniging-protea.nl


Wat is het AdoptieOudersOverleg?

Het AdoptieOudersOverleg (afgekort AOO) is een informeel samenwerkingsverband van adoptieouderverenigingen met als doel de gezamenlijke belangen van hun leden te behartigen en gezamenlijke standpunten uit te dragen. Daarnaast zijn er bij dit overleg een aantal specifieke groepen van adoptieouders vertegenwoordigd die niet in een eigen vereniging zijn georganiseerd.

De kern van de samenwerking bestaat eruit dat op basis van het consensusmodel standpunten worden uitgedragen. Er zijn natuurlijk ook onderwerpen waarover de meningen verdeeld zijn. In die situaties zullen de aangesloten verenigingen elk hun eigen mening vormen en het bijbehorende standpunt uitdragen.

Welke werkwijze volgt het AOO?

Op basis van inhoudelijke argumenten probeert het AOO de politiek en de ketenpartners te overtuigen van de relevantie van haar standpunten en terugkoppeling te geven over beleidsvoorstellen en regelingen op adoptiegebied. Dat betekent dat er soms aan stille diplomatie gedaan moet worden waardoor het voor een buitenstaander niet altijd duidelijk zal zijn welke activiteiten het AOO ontplooit. De resultaten van deze stille diplomatie en andere uitingen kan echter uit de inhoud van de correspondentie en de antwoorden die erop zijn verkregen, worden gehaald. Alle correspondentie staat op de pagina Brieven.

De deelnemers aan het AOO komen circa 6 keer per jaar bijeen en onderhouden daarnaast een intensief contact met elkaar via internet.

Wat is de oorsprong van het AOO?

Het AOO is in het najaar van 2003 ontstaan als gevolg van het voornemen van de toenmalige minister van Justitie om een extra wachtlijst in te stellen voor de al bestaande wachtlijst om de VIA-cursus te mogen volgen. Een aantal bestuursleden van de aangesloten verenigingen hebben de koppen bij elkaar gestoken en besloten dat het beter was de krachten te bundelen om te proberen dit voornemen van tafel te krijgen. Sindsdien is het AOO uitgebreid met meerdere verenigingen en doelgroepvertegenwoordigers.