April 2019 Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden

De commissie die onderzoek doet naar de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie van kinderen in tenminste de periode 1967 – 1998 wordt geleid door de heer mr. Tjibbe Joustra. De commissie bestaat verder uit de leden mevrouw prof. dr. Beatrice de Graaf en de heer mr. Bert-Jan Houtzagers. Op de pagina Brieven vind je de brief over de instelling van de commissie en het instellingsbesluit.

Maart 2019 Adoptie - Trends en analyse

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het jaarlijkse rapport vrijgegeven met statistische informatie over interlandelijke adoptie.

Januari 2018 Brief AOO aan Vaste Kamercomissie V&J i.v.m. Algemeen Overleg op 18 januari 2018

De samenwerkende adoptieouderverenigingen in het AdoptieOudersOverleg hebben een brief geschreven aan de Vaste Kamercommissie voor Veligheid en Justitie waarin zij nogmaals aandahct vragen voor hun standpunten aangaande interlandelijke adoptie. Wij vertrouwen erop dat de Kamerleden de brief zullen gebruiken in hun voorbereiding op het Algemeen Overleg dat op 18 januari 2018 staat gepland.

December 2017 Besluit tot opheffen AdoptieVereniging de Rode Draad

Tot ons leedwezen hebben wij als gevolg van een structureel gebrek aan voldoende vrijwilligers om een bestuur te vormen, activiteiten te organiseren en de belangen van de leden te behartigen middels het AdoptieOudersOverleg moeten besluiten om het opheffen van de AdoptieVereniging de Rode Draad in gang te zetten zoals is besloten in de Algemene Leden Vergadering gehouden op 25 november 2014.