Januari 2018 Brief AOO aan Vaste Kamercomissie V&J i.v.m. Algemeen Overleg op 18 januari 2018

De samenwerkende adoptieouderverenigingen in het AdoptieOudersOverleg hebben een brief geschreven aan de Vaste Kamercommissie voor Veligheid en Justitie waarin zij nogmaals aandahct vragen voor hun standpunten aangaande interlandelijke adoptie. Wij vertrouwen erop dat de Kamerleden de brief zullen gebruiken in hun voorbereiding op het Algemeen Overleg dat op 18 januari 2018 staat gepland.

December 2017 Besluit tot opheffen AdoptieVereniging de Rode Draad

Tot ons leedwezen hebben wij als gevolg van een structureel gebrek aan voldoende vrijwilligers om een bestuur te vormen, activiteiten te organiseren en de belangen van de leden te behartigen middels het AdoptieOudersOverleg moeten besluiten om het opheffen van de AdoptieVereniging de Rode Draad in gang te zetten zoals is besloten in de Algemene Leden Vergadering gehouden op 25 november 2014.

Mei 2017 Rondetafelgesprek interlandelijke adoptie

Op 24 mei 2017 wordt er door de vaste commissie van Veiligheid en Justitie een rondetafelgesprek gehouden over interlnadelijke adoptie n.a.v. het rapport van de RSJ. Het AOO heeft een gespreksnotitie ingediend.

April 2017 Verklaring vergunninghouders

Diverse vergunninghouders Interlandelijke Adoptie zijn benaderd door het programma Zembla met het verzoek om mee te werken aan een uitzending. In reactie hierop geven de gezamenlijke Vergunninghouders de volgende verklaring af.

Maart 2017 Adoptie - Trends en analyse

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het jaarlijkse rapport vrijgegeven met statistische informatie over interlandelijke adoptie.

Maart 2017 Interlandelijke adoptie stoppen of niet ?

Milou Torcque, studente aan de Universiteit van Amsterdam, heeft deze bachelorscriptie politicologie geschreven met als ondertitiel "Een ethisch dilemma". Het document geeft een kijk op interlandelijke adoptie vanuit een ongebruikelijk gezichtspunt.

Januari 2017 Toekomst interlandelijke adoptie

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft op 31 januari 2017 deze beleidsbrief verzonden aan de Tweede Kamer waarin hij een reactie geeft op de in de afgelopen maanden aangeboden adviezen en aangeeft wat zijn plannen zijn voor de verbetering van het proces van interlandelijke adoptie. Staatssecretaris Dijkhoff wil interlandelijke adoptie niet stopzetten, maar wil de zorgvuldigheid en kwaliteit van de procedures verder verbeteren door een aantal maatregelen te nemen. Een goed gereguleerde adoptieprocedure biedt kansen voor kinderen die gebaat zijn bij adoptie.