Maart 2018 Adoptie - Trends en analyse

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het jaarlijkse rapport vrijgegeven met statistische informatie over interlandelijke adoptie.

Januari 2018 Brief AOO aan Vaste Kamercomissie V&J i.v.m. Algemeen Overleg op 18 januari 2018

De samenwerkende adoptieouderverenigingen in het AdoptieOudersOverleg hebben een brief geschreven aan de Vaste Kamercommissie voor Veligheid en Justitie waarin zij nogmaals aandahct vragen voor hun standpunten aangaande interlandelijke adoptie. Wij vertrouwen erop dat de Kamerleden de brief zullen gebruiken in hun voorbereiding op het Algemeen Overleg dat op 18 januari 2018 staat gepland.

December 2017 Besluit tot opheffen AdoptieVereniging de Rode Draad

Tot ons leedwezen hebben wij als gevolg van een structureel gebrek aan voldoende vrijwilligers om een bestuur te vormen, activiteiten te organiseren en de belangen van de leden te behartigen middels het AdoptieOudersOverleg moeten besluiten om het opheffen van de AdoptieVereniging de Rode Draad in gang te zetten zoals is besloten in de Algemene Leden Vergadering gehouden op 25 november 2014.