2019/07/30 - Ministerie van Financiën
Rapportage mogelijke consequenties meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap voor fiscaliteit en toeslagen
 
2019/07/12 - Tweede Kamer
Kabinetsreactie op de aanbevelingen op het terrein van draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag van de Staatscommissie Herijking ouderschap
 
2019/06/19 - Tweede Kamer
Verzoek de eerste tussenrapportage over het onderzoek van commissie Joustra inzake interlandelijke adopties naar de Kamer te sturen
 
2019/04/25 - Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Bijlage 1: instellingsbesluit
Kamerbrief Instellingsbesluit Commissie Onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden
 
2019/03 - Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adoptie - Trends en analyse - Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2014 tot en met 2018
 
2019/03/18 - Tweede Kmaer
Position paper Save the Children en UNICEF Nederland over de initiatiefnota “Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme” ten behoeve van het rondetafelgesprek weeshuistoerisme in de Tweede Kamer d.d. 27 maart 2019
 
2019/03/18 - Tweede Kmaer
Position paper M. van IJzendoorn t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Initiatiefnota van het lid Van Haga: “Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme” d.d. 27 maart 2019
 
2019/03/13 - Tweede Kmaer
Motie van het lid Van Toorenburg over het meenemen van verdenkingen van ernstige strafbare feiten in een adoptieprocedure
 
2019/01/23 - Tweede Kamer
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over eerdere signalen van misstanden bij interlandelijke adoptie
 
2019/01/16 - Ministerie van Justitie en Veiligheid
Verzoek H.I.J.O.S. Nederland om onderzoek naar misstanden inzake adopties uit Brazilië uit te breiden naar adopties uit Argentinië, Uruguay, Paraguay en Chili
 
2019/01/04 - Ministerie van Justitie en Veiligheid
Brief familierechtelijke onderwerpen: adopties en scheiden
 
2018/12/31 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 7 december 2018, nummer WBV 2018/14, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2018/12/27 - Tweede Kamer
Adoptie; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake spoedige toezending toekomstvisie interlandelijke adoptie en brief binnenlandse adoptie/Nederlandse afstandsmoeders
 
2018/12/17 - Tweede Kamer
Antwoord op vragen van de leden Van Gent en Yesilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het inschrijven bij de gemeente Amsterdam
 
2018/12/14 - Staatscourant
Wet van 14 november 2018 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof)
 
2018/12/10 - Tweede Kamer
 Bijlage 1: Bijlage deel I
 Bijlage 2: Bijlage deel II
 Bijlage 3: Bijlage deel III
Adoptie; Brief regering; Onderzoek naar interlandelijke adoptie in het verleden
 
2018/12/07 - Tweede Kamer
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over eerdere signalen van misstanden bij interlandelijke adoptie
 
2018/11/27 - Tweede Kamer
Antwoord op vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de gehanteerde leeftijdsgrens voor aspirant-adoptieouders
 
2018/10/17 - Tweede Kamer
 Bijlage 1: tweede deel
Stemmingen invoering extra geboorteverlof
 
2018/10/11 - Tweede Kamer
Invoering extra geboorteverlof
 
2018/09/27 - Tweede Kamer
 Bijlage 1: Amendement van het lid Stoffer
 Bijlage 2: Amendement van het lid Jasper van Dijk (uitkering 100%)
 Bijlage 3: Amendement van het lid Jasper van Dijk (minimum loon)
 Bijlage 4: Amendement van het lid Jasper van Dijk (ZZP)
 Bijlage 5: Amendement van het lid Jasper van Dijk (wijziging bijlage 3)
 Bijlage 6: Amendement van het lid Jasper van Dijk (wijziging bijlage 5)
 Bijlage 7: Amendement van het lid Smeulders
 Bijlage 8: Amendement van het lid van Kooten - Arissen
 Bijlage 9: Amendement van het lid Gijs van Dijk
 Bijlage 10: Amendement van het lid Stoffer (rouwverlof)
 Bijlage 11: Amendement van het lid Wiersma c.s.
Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof) - Nota naar aanleiding van het verslag van 18 juli 2018
 
2018/08/23 - Tweede Kamer
Antwoord op vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister-President over de klokkenluidersbrief van Roelie Post (ingezonden 30 juli 2018)
 
2018/07/18 - Tweede Kamer
Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof) - Verslag vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2018/06/26 - Staatscourant
Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof)
 
2018/06/13 - Tweede Kamer
 Bijlage 1: Voorstel van wet
 Bijlage 2: Memorie van toelichting
 Bijlage 3: Uitvoeringstoets UWV
 Bijlage 4: Advies Aviescollege toetsing regeldruk (ATR)
 Bijlage 5: Advies Raad van State
Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof) - Koninklijke Boodschap
 
2018/06/07 - Tweede Kamer
Verslag van een Algemeen Overleg door de Vaste Commissie van Justite en Veiligheid met de Minister van Rechtsbescherming op 16 mei 2018
 
2018/05/16 - Tweede Kamer
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veligheid en Justitie 2017
 
2018/05/16 - Tweede Kamer
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2018/04/26 - Ministerie van Justitie en Veligheid
Interlandelijke adoptie - brief van de Minister voor Rechtsbescherming in reactie op uitzending van het programma Zembla over misstanden bij interlandelijke adoptie
 
2018/03/22 - Ministerie van Justitie en Veiligheid
Personen- en familierecht - brief van de Minister voor Rechtsbescherming
 
2018/03/21 - Ministerie van Justitie en Veiligheid
Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 21 maart 2018, nummer WBV 2018/1, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2018/03/08 - Ministerie van Justitie en Veiligheid
Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 8 maart 2018, nummer WBN 2018/2, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
 
2018/02 - Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adoptie - Trends en analyse - Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2013 tot en met 2017
 
2018/02/23 - Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Bijlage 1: Inventarislijst Wob SAP Adopties Sri Lanka
 Bijlage 2: Openbaar gemaakte documenten
WOB verzoek Sri Lanka
 
2018/02/15 - Tweede Kamer
Verslag van het Algemeen Overleg op 18 januari 2018
 
2018/01/15 - AdoptieOudersOverleg
Brief aan Vaste Kamercomissie Veiligheid & Justitie t.b.v. Algemeen Overleg op 18 januari 2018
 
2018/01/10 - Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adoptie - brief van de Minister van Rechtsbescherming
 
2017/12/27 - Tweede Kamer
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie - brief houdende overname en intrekking van het voorstel van wet
 
2017/12/22 - Tweede Kamer
Antwoord op vragen van de leden Özütok (GroenLinks), Den Boer (D66) en Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over zwangere volksvertegenwoordigers
 
2017/12/15 - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Arbeidsmarktbeleid - brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2017/12/14 - Staatscourant
Besluit van de Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid van 1 december 2017, nummer WBV 2017/14, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2017/12/05 - Staatscourant
Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 28 november 2017, kenmerk DP&O/17/2150354, houdende vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
 
2017/10/10 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Antwoord op vragen van het lid Koopmans (VVD) over misstanden in Sri Lanka inzake adoptie
 
2017/10/10 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Antwoord op vragen van het lid Bergkamp (D66) over misstanden in Sri Lanka inzake adoptie
 
2017/09/15 - Staatscourant
Besluit van de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 september 2017, nummer WBV 2017/9, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2017/06/28 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Bijlage 1: Rapportage over de jaren 2012 t/m 2016 inzake de werkzaamheden van de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden
Internationale kinderontvoering - brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
 
2017/05/19 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Bijlage 1: Kinderrechtenmonitor 2016
 Bijlage 2: Als je het ons vraagt - De Kinderombudsman op Kinderrechtentour
 Bijlage 3: Reactie op slotbeschouwing vijf jaar Kinderrechtenmonitor 2016 in tien fundamentele zorgpunten en de aanbevelingen naar aanleiding van het rapport Als je het ons vraagt: De Kinderombudsman op Kinderrechtentour
Jeugdzorg, brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 
2017/05/17 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Bijlage 1: Technische briefing interlandelijke adoptie
Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over adoptie
 
2017/05/03 - AdoptieOudersOverleg
 Bijlage 1: - ADOC en Adoptiepraktijk Vinke
 Bijlage 2: - R.Hoksbergen
 Bijlage 3: - R.Post
 Bijlage 4: - Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbeleid
 Bijlage 5: - Stichting Adoptie Voorzieningen
 Bijlage 6: - Stichting Interlandelijk Geadopteerden
 Bijlage 7: - Unicef Nederland
 Bijlage 8: - Universiteit Leiden en EUR
 Bijlage 9: - Samenwerkende Vergunninghouders Adoptie
 Bijlage 10: - H.Visscher
 Bijlage 11: - H.Westra
Gespreksnotitie voor het rondetafelgesprek over interlandelijke adoptie met de vaste comissie voor Veiligheid en Justitie op woensdag 24 mei 2017
 
2017/04/24 - Vergunninghouders
Diverse vergunninghouders Interlandelijke Adoptie zijn benaderd door het programma Zembla met het verzoek om mee te werken aan een uitzending. In reactie hierop geven de gezamenlijke Vergunninghouders de volgende verklaring af
 
2017/02 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Adoptie - Trends en analyse - Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2012 tot en met 2016
 
2017/03/02 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Jeuagdzoeg, brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie
 
2017/02/27 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 februari 2017, nummer WBN 2017/3, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
 
2017/01/31 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Toekomst interlandelijke adoptie
 
2016/12/08 - Tweede Kamer
 Bijlage 1: Volledig rapport
 Bijlage 2: Samenvatting
Kind en Ouders in de 21ste eeuw. Rapport van de Staatscommissie herijking ouderschap
 
2016/11/02 - Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
RSJ -advies: Bouw aan jeugdbescherming in land herkomst
 
2016/10/05 - Staatscourant
Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 oktober 2016, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff, in het bijzonder zal zijn belast
 
2016/09/30 - Staatscourant
Besluit van de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 september 2016, nummer WBV 2016/13, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2016/09/30 - Staatscourant
Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 8 september 2016, nummer WBN 2016/3, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
 
2016/09/13 - Tweede Kamer
Opschorting interlandelijke adoptierelatie DR Congo
 
2016/06/23 - Tweede Kamer
 Bijlage 1: De toekomst van de keten voor interlandelijke adoptie (Andersson, Elffers & Felix)
Jeugdzorg - brief van de staatssecretaris van Volksgezondeheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie
 
2016/05/24 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Bijlage 1: Jaarbericht 2015 van de Inspectie Veiligheid en Justitie
Aanbieding jaarbericht 2015 van de Inspectie Veiligheid en Justitie
 
2016/05/18 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015
 
2016/05/18 - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015
 
2016/04/25 - Eerste Kamer
Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)
 
2016/04/22 - Staatscourant
Autorisatiebesluit Directeur Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 
2016/04/21 - Staatscourant
Autorisatiebesluit Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 
2016/04/21 - Staatscourant
Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 11 april 2016, nummer WBN 2016/1, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
 
2016/04/12 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Stand van zaken interlandelijke adoptiesituatie DR Congo
 
2016/04/04 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Verlenging maandaat Staatscommissie herijking ouderschap
 
2016/03/23 - Tweede Kamer
Verslag algemeen overleg vaste commissie Veiligheid en Justitie op 27 januari 2016
 
2016/02/04 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Terugkoppeling van werkbezoek aan Bulgarije in het kader van interlandelijke adoptie
 
2016/02 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Adoptie - Trends en analyse - Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015
 
2016/01/04 - Staatscourant
Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2015, nummer WBN 2015/8, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
 
2015/12/21 - Tweede Kamer
Rapport Meer zicht op geadopteerden. Adoptienazorg: uitdagingen, verantwoordelijkheden, rollen en taken in beeld
 
2015/12/21 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Arib (PvdA) over het bericht Vrij spel voor kinderhandelaren inzake illegale adoptie uit Nepal
 
2015/11/16 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) over het adopteren van kinderen uit Bulgarije
 
2015/11/16 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Arib (PvdA) over het adopteren van kinderen uit Bulgarije
 
2015/11/16 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Segers (ChristenUnie) over het adopteren van kinderen uit Bulgarije
 
2015/10/01 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 september 2015, nummer WBN 2015/6, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
 
2015/10/01 - Staatscourant
Besluit van de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 september 2015, nummer WBV 2015/14, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2015/09/18 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Bijlage 1: Interlandelijke adoptie: herijking nodig
 Bijlage 2: De kwaliteit van het bemiddelingsproces bij de vergunninghouder interlandelijke adoptie Nederlandse Adoptie Stichting
 Bijlage 3: De kwaliteit van het bemiddelingsproces bij de vergunninghouder interlandelijke adoptie Stichting Meiling
 Bijlage 4: De kwaliteit van het bemiddelingsproces bij de vergunninghouder interlandelijke adoptie Vereniging Wereldkinderen
 Bijlage 5: De kwaliteit van het bemiddelingsproces bij de vergunninghouder interlandelijke adoptie Stichting Kind en Toekomst
Rapporten en signalement van de Inspectie Jeugdzorg over het bemiddelingsproces bij interlandelijke adoptie
 
2015/09/08 - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016); Memorie van toelichting
 
2015/07/20 - Tweede Kamer
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 juli 2015, nummer WBV 2015/10, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2015/07/20 - Tweede Kamer
 Bijlage 1: Overzicht van internationale aanbevelingen op het gebied van mensenrechten
Mensenrechten in Nederland, brief regering
 
2015/07/13 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 juli 2015, nummer WBV 2015/9, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2015/07/10 - Staatscourant
Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 juli 2015, kenmerk DP&O/15/661174, houdende vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Organisatiebesluit Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015)
 
2015/05/28 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Interlandelijke adoptie
 
2015/04/02 - Staatscourant
Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 20 maart 2015, nr. 625665, houdende herbenoeming plaatsvervangend lid van de klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 
2015/04/01 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 april 2015, nummer WBN 2015/3, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
 
2015/02 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Adoptie - Trends en analyse - Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2010 tot en met 2014
 
2015/02/17 - Staatscourant
Advies Raad van State betreffende het besluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet)
 
2015/02/17 - Tweede Kamer
Adviesrapport RSJ: Vondelingenkamer en babyhuis
 
2015/02/06 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Bijlage 1: Nota van toelichting
 Bijlage 2: Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
 Bijlage 3: Besluit
Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000
 
2015/01/15 - Staatscourant
Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 31 december 2014 tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming adoptiekosten
 
2015/01/05 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Stand van zaken niet mogen uitreizen van adoptiekinderen
 
2014/12/24 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, nummer WBN 2014/8, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de rijkswet op het Nederlanderschap 2003
 
2014/12/19 - Staatscourant
Procesreglementen familie- en jeugdrecht rechtbanken
 
2014/12/17 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 december 2014, nummer WBV 2014/33, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2014/12/12 - Staatsblad
Wet van 3 december 2014, houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)
 
2014/11/24 - Tweede Kamer
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 - Gewijzigd amendement van de leden van der Staaij en Ypma
 
2014/11/14 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Verzoek reactie brief Samenwerkende Vergunninghouders Adoptie
 
2014/10/07 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Bijlage 1: Tweede nota van wijziging
Tweede nota van wijziging invoering Jeugdwet
 
2014/09/30 - Vergunninghouders adoptie
 Bijlage 1: De adoptieketen in 2020
Advies van de samenwerkende vergunninghouders adoptie
 
2014/09/29 - Eerste Kamer
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen langdurige zorg (Wet langdurige zorg)
 
2014/09/24 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Antwoorden kamervragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de chaos in de jeugdzorg
 
2014/09/23 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Alert op adoptie (kinderen): Adoptiehandreiking voor leerkrachten, huisartsen, jeugdartsen, jeugdhulpverleners en andere professionals
 
2014/09/16 - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 - MEMORIE VAN TOELICHTING
 
2014/09/16 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 - MEMORIE VAN TOELICHTING
 
2014/09/16 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 - MEMORIE VAN TOELICHTING
 
2014/09/12 - UNHCR
Staatloosheid in Nederland
 
2014/08/12 - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Algemeen ambtsbericht Russische Federatie
 
2014/08/12 - Tweede Kamer
Open public consultation - EU guidance on integrated Child Protection Systems
 
2014/08/11 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014
 
2014/08/08 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 augustus 2014, nummer WBN 2014/5, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
 
2014/07/14 - Tweede Kamer
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet) - Voorstel van wet
 
2014/07/14 - Tweede Kamer
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet) - Memorie van toelichting
 
2014/07/10 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Bijlage 1: Adoptie, trends en analyse, statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009-2013
Jaarrapportage Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden 2013
 
2014/07/02 - Staatscourant
Voorhang besluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet)
 
2014/06/27 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 juni 2014, nummer WBV 2014/21, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2014/06/25 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 juni 2014, nummer WBV 2014/19, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2014/06/16 - Tweede Kamer
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag 2013 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
 
2014/06/04 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Antwoorden kamervragen van de leden Pia Dijkstra (D66) en Van Tongeren (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de samenstelling van de staatscommissie Herijking ouderschap
 
2014/05/27 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Toezegging opdracht staatscommissie Herijking ouderschap
 
2014/05/21 - Tweede Kamer
Jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
 
2014/05/21 - Tweede Kamer
Jaarverslag van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013
 
2014/05/16 - Tweede Kamer
VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (AO d.d. 03/04)
 
2014/05/15 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Jaarbericht Inspectie Jeugdzorg
 
2014/05/06 - Staatscourant
Regeling van 28 april 2014, nr. 512296, houdende instelling van een staatscommissie Herijking ouderschap
 
2014/04/17 - Tweede Kamer
Motie van het lid Ypma (PvdA) inzake binnenlandse adoptie in de pleegzorg
 
2014/04/14 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Bijlage 1: Resultaten KTO IND 2013
Klanttevredenheidsonderzoek IND 2013
 
2014/04/07 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Toezeggingen uit het algemeen overleg internationale kinderontvoering d.d. 16 januari 2014
 
2014/03/31 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 maart 2014, nummer WBV 2014/8, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2014/03/28 - Ministerie van Volsgezondheid, Welzijn en Sport
 Bijlage 1: Kwaliteitskader Jeugdzorg
Kwaliteitskader Jeugdzorg
 
2014/03/25 - Staatscourant
Procesreglementen familie- en jeugdrecht rechtbanken
 
2014/03/17 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Antwoorden kamervragen van de leden Recourt en Oosenbrug (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het afwijzen van een geboorteakte van het geadopteerde kind van een homostel
 
2014/03/14 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) en staatssecretaris Teeven (VenJ) aan de Tweede Kamer over de voorbereiding van de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015
 
2014/03/14 - Staatsblad
Wet van 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)
 
2014/03/04 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Antwoorden kamervragen van de leden Berndsen-Jansen en Pia Dijkstra (beiden D66) over Nederlandse stellen die niet langer Russische kinderen kunnen adopteren
 
2014/02/06 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Bijlage 1: Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?
Aanbieding rapport WODC-rapport meeroudergezag
 
2014/01/15 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ontwikkelingen Verklaring Omtrent het Gedrag
 
2013/12/30 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2013, nummer WBV 2013/28, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2013/11/28 - Ministerie van Buitenlandse Zaken
 Bijlage 1: Fourth periodic report
Algemene Vergadering der Verenigde Naties; brief regering; afschrift van de vierde periodieke rapportage over het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan het VN-Kinderrechtencomite
 
2013/11/11 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Bijlage 1: Verzoek om aanpassing restitutieregeling
Reactie aan de Nationale ombudsman m.b.t. klachten adoptieouders over niet terugbetalen hoge leges voor adoptiekinderen
 
2013/11/12 - Eerste Kamer
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie; Motie over installatie van een brede multidisciplinaire Staatscommissie over de verhouding tussen juridische, biologische en sociale ouders en de kinderen die door hen worden verzorgd en opgevoed
 
2013/11/11 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Tweede samenwerkingsovereenkomst Zuid-Afrika en Nederland betreffende interlandelijke adoptie
 
2013/11/11 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Bijlage 1: verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Beantwoording schriftelijke vragen Begroting Veiligheid en Justitie 2014
 
2013/11/04 - Tweede Kamer
Het Nederlandse China-beleid: Investeren in Waarden en Zaken; brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 
2013/10/31 - Tweede Kamer
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 oktober 2013, over Adoptie
 
2013/10/17 - Eerste Kamer
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Gewijzigd voorstel van wet
 
2013/10/10 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Reactie op amendementen Jeugdwet
 
2013/10/09 - Tweede Kamer
Jeugdwet - amendement van het lid Van der Staaij (SGP)
 
2013/10/01 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Antwoorden kamervragen van de leden Berndsen-Jansen en Sjoerdsma (beiden D66) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken over de discriminatie van homoparen bij interlandelijke adoptie
 
2013/09/26 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 september 2013, nummer WBV 2013/23, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2013/09/02 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Antwoorden kamervragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie over de tegemoetkoming in de kosten van adoptie
 
2013/07/26 - Staatscourant
Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)
 
2013/07/02 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Bijlage 1: Rapport
Aanbieding rapport van de Inspectie Jeugdzorg over vergunninghouder A New Way
 
2013/07/01 - Ministeries van Volsgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie
 Bijlage 1: Voorstel van wet
 Bijlage 2: Memorie van toelichting
 Bijlage 3: Nader rapport
Jeugdwet: wet over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen
 
2013/06/07 - Tweede Kamer
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
 
2013/05/30 - Eerste Kamer
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013); Gewijzigd voorstel van wet
 
2013/05/28 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 mei 2013, nr. WBV 2013/10, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2013/05/28 - Ministerie van Volsgezondheid, Welzijn en Sport
 Bijlage 1: Invulling adoptienazorg 2013 - 2014
Adoptienazorg
 
2013/05/08 - Tweede Kamer
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
 
2013/05/08 - Eerste Kamer
Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen); gewijzigd voorstel van wet
 
2013/04/24 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Bijlage 1: Rapport
Adoptie, trends en analyse, statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008-2012
 
2013/04/17 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Jeugdzorg; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de archieven van jeugdzorg
 
2013/04/15 - Tweede Kamer
Antwoorden kamervragen van de leden Recourt en Ypma (beiden PvdA) aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het geadopteerde Chinese meisje dat na drie weken bij een pleeggezin is ondergebracht
 
2013/04/10 - Tweede Kamer
Antwoorden kamervragen van het lid Recourt (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over interlandelijke adoptie uit Ethiopie
 
2013/04/10 - Tweede Kamer
Antwoorden kamervragen van de leden De Caluwé en Van Oosten (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over adoptie uit Ethiopie
 
2013/04/10 - Tweede Kamer
Antwoorden kamervragen van het lid De Wit (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over adopties uit Ethiopie en de handelwijze van de vergunninghouder
 
2013/04/09 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 maart 2013, nr. WBV 2013/5, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2013/03/28 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 maart 2013, nr. WBV 2013/4, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2013/03/27 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 maart 2013, nummer 2013-0000175332, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdenzestiende wijziging)
 
2013/02/12 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Bijlage 1: Rapport Inspectie Jeugdzorg Casusonderzoek Interlandelijke adoptie
Inspectie Jeugdzorg Casusonderzoek interlandelijke adoptie
 
2013/01/31 - Staatscourant
Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 januari 2013, nummer 2012-0000739573, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdenvijftiende wijziging)
 
2013/01/30 - Staatscourant
Protocol inzake onderzoek naar buitenlandse contacten en deelbemiddeling bij interlandelijke adoptie
 
2013/01/16 - Tweede Kamer
Verslag van een Algemeen Overleg over adoptie
 
2013/01/10 - Tweede Kamer
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013; Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding en reactie op het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht
 
2012/12/24 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 december 2012, nummer WBV 2012/25, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2012/12/19 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Brief van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (beiden VWS) aan de Tweede Kamer met hun reactie op de amendementen die zijn ingediend over de begroting 2013 van het ministerie van VWS
 
2012/12/18 - Tweede Kamer
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013; Amendement; Gewijzigd Amendement van de leden Van der Staaij en Bergkamp ter vervanging van nr. 19 over het mogelijk maken van een snelle invoering van de Wobka
 
2012/12/06 - Tweede Kamer
Antwoorden kamervragen van het lid Recourt (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over adoptie in Afrikaanse landen
 
2012/11/22 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Portefeuilleverdeling Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
 
2012/11/19 - Tweede Kamer
Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden - Amendement van het lid Van Weyenberg over opnemen van de strekking van het wetsvoorstel van het lid Koser Kaya (Kamerstukken II, 31045) in dit wetsvoorstel
 
2012/10/30 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Antwoorden kamervragen van het lid Van Tongeren (Groen Links) over de tegemoetkoming van adoptiekosten
 
2012/10/25 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Legeswijzer IND
 
2012/10/12 - AdoptieOudersOverleg
Advies AOO naar aanleiding van voorontwerp wijziging Wobka
 
2012/10/04 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Toezegging algemeen overleg interlandelijke adoptie d.d. 19 april 2012
 
2012/09/27 - Staatscourant
Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 18 september 2012, nummer WBV 2012/21, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2012/09/24 - Tweede Kamer
Antwoorden kamervragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Voordewind (beiden ChristenUnie) over de bezuinigingen bij Fiom
 
2012/09/24 - Tweede Kamer
Antwoorden kamervragen van het lid Arib (PvdA) over het korten op de subsidie voor Fiom, de landelijke hulpverleningsorganisatie op het gebied van zwangerschap, kinderwens, afstamming en adoptie
 
2012/09/20 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Antwoorden kamervragen van het lid Arib (PvdA) over het bericht dat homoseksuele en niet-christelijke paren nog steeds geen kinderen uit Zuid-Afrika mogen adopteren
 
2012/08/13 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Antwoorden kamervragen van het lid Koser Kaya (D66) over interlandelijke adoptie uit Zuid-Afrika
 
2012/08/03 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Het op 27 november 2008 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien), waarvan de Engelse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in Tractaten-blad 2009, 141, wordt goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk
 
2012/07/10 - Tweede Kamer
Vierde periodieke rapportage van Nederland inzake de implementatie van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind
 
2012/07/06 - Staatsblad
Besluit van 29 juni 2012, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, het Besluit modern migratiebeleid, het Besluit politiegegevens en het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen
 
2012/06/29 - Staatscourant
Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 21 juni 2012, nr. WBV 2012/11, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2012/06/28 - Staatscourant
Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. WBN 2012/3, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
 
2012/06/11 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Interlandelijke adoptie uit Oeganda
 
2012/06/05 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2012, nr. 258218, houdende benoeming van enkele (plaatsvervangend) leden van de Klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 
2012/06/05 - Tweede Kamer
Vragen van het lid Taverne aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht "Pedofiel in adoptieprocedure" tijdens het Vragenuur op 15 mei 2012
 
2012/05/30 - Tweede Kamer
Verslag Algemeen Overleg Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van 19 april 2012
 
2012/05/16 - Eerste Kamer
 Bijlage 1: Kamerbrief over voortgang stelselwijziging jeugd 'Geen kind buiten spel'
 Bijlage 2: Rapport 'Ontzorgen en Normaliseren. Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg'
Aanbieding voortgangsbrief stelselwijziging jeugd 'Geen kind buiten spel'
 
2012/05/15 - Tweede Kamer
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011
 
2012/05/02 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 april 2012, nr. 249086, houdende (her)benoeming van enkele leden van de Klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 
2012/04/24 - Tweede Kamer
 Bijlage 1: Meerjarenvisie 2012-2015
 Bijlage 2: Jaarbericht 2011
Jeugdzorg, brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 
2012/04/12 - Tweede Kamer
Reactie op brief AOO van 26 maart 2012
 
2012/04/11 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Inhoudelijke reactie op brief AOO van 26 maart 2012
 
2012/03 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Adoptie Trends en analyse - Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2007 tot en met 2011
 
2012/03/30 - Tweede Kamer
 Bijlage 1: Voorstel van wet
 Bijlage 2: Memorie van toelichting
 Bijlage 3: Advies Raad van State en nader rapport
Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)
 
2012/03/26 - AdoptieOudersOverleg
Beleidsdoorlichting interlandelijke adoptie
 
2012/03/12 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Bijlage 1: Beleidsdoorlichting interlandelijke adoptie
Aanbiedingsbrief Beleidsdoorlichting interlandelijke adoptie
 
2012/02/06 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Bijlage 1: Jaarwerkprogramma 2012 Inspectie Jeugdzorg
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS), mede namens staatssecretaris Teeven (VenJ) en minister Leers (BZK), bij het Jaarwerkprogramma 2012 van de Inspectie Jeugdzorg
 
2012/01/25 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Antwoorden van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op vragen van het lid Kooiman (SP) over interlandelijke adoptie uit de Verenigde Staten
 
2011/12/22 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Stand van zaken met betrekking tot adoptie
 
2011/12/22 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Formulier Meldingenregister Wet bescherming persoonsgegevens Uitvoering Regeling tegemoetkoming adoptiekosten
 
2011/11/15 - Staatscourant
Besluit van 7 november 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet houdende wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan aan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie
 
2011/11/07 - Tweede Kamer
 Bijlage 1: Rapport psychosociale uitkomsten van jongvolwassenen binnenlands geadopteerden en hun adoptieouders
Adoptie; Brief regering; Toezending rapport psychosociale uitkomsten van jongvolwassenen binnenlands geadopteerden en hun adoptieouders
 
2011/11/01 - Tweede Kamer
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de begroting Veiligheid en Justitie
 
2011/10/28 - Staatscourant
Besluit van 25 oktober 2011, houdende wijziging van het Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
 
2011/10/17 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Informatiebrief adopties VS
 
2011/09/30 - Staatscourant
Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 september 2011, nr. DDS 5705907, houdende regels op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie (Regeling tegemoetkoming adoptiekosten)
 
2011/09/26 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Beslissing om de opschorting van interlandelijke adopties uit Haoti onder bepaalde voorwaarden ongedaan te maken
 
2011/09/16 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerbrief met een reactie van minister Schippers (VWS), mede namens staatssecretaris Teeven (VenJ), op het onderzoek 'In iin klap moeder, en ook weer niet'.
 
2011/07/21 - Staatscourant
Wet van 6 juli 2011 tot wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie
 
2011/07/20 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Vernieuwing VOG
 
2011/07/06 - Ministerie voor Immigratie en Asiel
 Bijlage 1: Legeswijzer voor de IND
Migratiebeleid; Brief regering; Verhoging leges reguliere vergunningen
 
2011/06/30 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Beantwoording kamervragen van het lid Kooiman (SP) over illegale adopties uit China (ingezonden 13 mei 2011)
 
2011/06/30 - Staatscourant
Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken 27 juni 2011, nr. DJZ/BR/0691-2011, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven met het oog op de verhoging van de tarieven voor het behandelen van de aanvragen tot het verlenen van een machtiging tot voorlopig verblijf
 
2011/06/30 - Staatscourant
Regeling van de Minister voor Immigratie en Asiel van 27 juni 2011, nr. 5701102/11, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdenvierde wijziging)
 
2011/06/30 - Eerste Kamer
Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie; Eindverslag
 
2011/06/29 - Eerste Kamer
Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie; Gewijzigd voorstel van wet
 
2011/06/24 - Tweede Kamer
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie
 
2011/06/21 - Tweede Kamer
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie
 
2011/06/08 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Wet van 19 mei 2011 tot vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht) van het Burgerlijk Wetboek (Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek)
 
2011/05/26 - Tweede Kamer
Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie; Nota van wijziging
 
2011/05/24 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Herziening Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
 
2011/05/11 - Eerste Kamer
Goedkeuring van het op 27 november 2008 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien) (Trb. 2009, 141); Eindverslag
 
2011/04/29 - Staatscourant
Procesreglementen familie- en jeugdrecht rechtbanken
 
2011/04/29 - Eerste Kamer
Goedkeuring van het op 27 november 2008 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien) (Trb. 2009, 141); Gewijzigd voorstel van Rijkswet
 
2011/04/28 - Tweede Kamer
 Bijlage 1: Jaarbericht 2010
Jaarbericht Inspectie Jeugdzorg 2010
 
2011/04/20 - Eerste Kamer
Goedkeuring van het op 27 november 2008 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien) (Trb. 2009, 141); Gewijzigd voorstel van Rijkswet
 
2011/04/11 - Tweede Kamer
Goedkeuring van het op 27 november 2008 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien) (Trb. 2009, 141); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging
 
2011/04/08 - Tweede Kamer
Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
 
2011/04/06 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Bijlage 1: afschrift brief
Afschrift brief aan het echtpaar Moonen, dat mede namens 84 andere (aspirant-) adoptieouders gevraagd heeft om interlandelijke adopties uit Haoti op korte termijn weer mogelijk te maken
 
2011/03 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Adoptie Trends en analyse - Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2006 tot en met 2010
 
2011/03/23 - Tweede Kamer
Goedkeuring van het op 27 november 2008 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien) (Trb. 2009, 141); Nota van wijziging
 
2011/03/22 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Bijlage 1: afschrift brief
Afschrift brief aan United Adoptees International over de adopties uit Haoti
 
2011/03/23 - Tweede Kamer
Goedkeuring van het op 27 november 2008 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien) (Trb. 2009, 141); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
 
2011/03/23 - Eerste Kamer
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming; Gewijzigd voorstel van wet
 
2011/03/17 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 maart 2011, nr. DDS5680843, houdende benoeming en ontslag van leden van de Klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 
2011/02/15 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Jaarwerkprogramma 2011 Inspectie Jeugdzorg
 
2011/01/31 - Tweede Kamer
Beantwoording kamervragen van het lid Arib (PvdA) betreffende een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreffende interlandelijke adoptie
 
2011/01/20 - Tweede Kamer
Brief staatssecretaris F.Teeven over klacht van adoptieouders over de werkwijze van de adoptievergunninghouder NAS
 
2011/01/17 - Tweede Kamer
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011; Brief regering; Toezegging inzake bezuiniging op de Stichting Adoptievoorzieningen
 
2011/01/11 - Tweede Kamer
Vragen van het lid Arib aan de minister van Veiligheid en Justitie, bij afwezigheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, over problemen rondom adoptie uit Ethiopik
 
2011/01/06 - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Beantwoording kamervragen van het lid Kooiman (SP) over manipulatie door de Europese Commissie van een onderzoek naar adoptie
 
2010/12/28 - Staatscourant
Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie meer in het bijzonder zal zijn belast
 
2010/12/22 - Tweede Kamer
Tijdelijke opschorting interlandelijke adopties uit Haoti
 
2010/11/24 - Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 november 2010, nr. DSS5670823, houdende verlening van machtiging aan de directeur van de Stichting Ambulante FIOM tot het verlenen van inzage als bedoeld in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie van de bij Koninklijke Saan Archiefbeheer B.V. ondergebrachte adoptiedossiers welke hebben toebehoord aan de voormalige Stichting Flash alsmede het verrichten van administratieve handelingen die daarmee verband houden (Machtigingsbesluit directeur FIOM)
 
2010/11/19 - Tweede Kamer
Goedkeuring van het op 27 november 2008 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien) - verslag vaste commissie voor Veilighied en Justitie
 
2010/11/10 - Tweede Kamer
Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie - verslag vaste commissie Veiligheid en Justitie
 
2010/10/07 - Staatscourant
Regeling van 29 september 2010, nr. 5668860/10/6 tot wijzing van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES ter uitvoering van het op 29 mei 1993 te 's-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie (Regeling interlandelijke adoptie BES)
 
2010/09/28 - Eerste Kamer
Vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht) van het Burgerlijk Wetboek (Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek)
 
2010/09/15 - Staatscourant
Beleidsregels 2010 voor het beoordelen van aanvragen ter verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag
 
2010/09/10 - Tweede Kamer
Beantwoording kamervragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de ministers van Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over binnenlandse adoptie door lesbische ouderparen
 
2010/08/04 - Tweede Kamer
 Bijlage 1: Voorstel van wet
 Bijlage 2: Memorie van toelichting
Goedkeuring van het op 27 november 2008 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien)
 
2010/08/03 - Staatscourant
Besluit van de Minister van Justitie van 26 juli 2010, nummer WBV 2010/12, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
 
2010/07/23 - Ministerie van Justitie
Adoptie uit China
 
2010/07/23 - Tweede Kamer
 Bijlage 1: Voorstel van wet
 Bijlage 2: Memorie van toelichting
 Bijlage 3: Advies Raad van State en nader rapport
Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie
 
2010/05/27 - Ministerie van Jeugd en Gezin
Jaarbericht 2009 - Inspectie Jeugdzorg
 
2010/05/19 - Tweede Kamer
Algemene beraadslaging over het voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie (31045)
 
2010/05/04 - Tweede Kamer
Beantwoording kamervragen van de leden Voordewind en Anker (beiden ChristenUnie) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie over het nakomen van eerdere toezeggingen met betrekking tot Haoti
 
2010/04/26 - Ministerie van Justitie
Regeling financikle tegemoetkoming adoptiekosten
 
2010/04/09 - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Faciliteiten Arbeid en Zorg 2009 - Een onderzoek naar cao-afspraken met betrekking tot arbeid-en-zorg-faciliteiten
 
2010/04/09 - Tweede Kamer
Brief Justitie en Buitenlandse Zaken m.b.t. Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien)
 
2010/02/18 - Ministerie van Justitie
Stand van zaken overkomst Haotiaanse adoptiekinderen
 
2010/02/16 - Ministerie van Justitie
Adopties uit Ethiopik
 
2010/02/15 - Ministerie van Justitie
Adoptie van kinderen uit China
 
2010/02/10 - Tweede Kamer
Europese Raad; Brief minister over toetreding van Nederland tot Herziene adoptieverdrag van de Raad van Europa
 
2010/01/20 - Ministerie van Justitie
Brief over de versnelde toelating van Haotiaanse adoptiekinderen in Nederland
 
2010/01/19 - Ministerie van Justitie
Antwoorden kamervragen van het lid Teeven (VVD) aan de minister van Justitie over de Nederlandse nationaliteit van adoptiekinderen uit Ethiopik
 
2010/01/14 - Ministerie van Justitie
 Bijlage 1: Interlandelijke adoptie, knelpunten in het stelsel
 Bijlage 2: Achtergrond onbekend? Onderzoek naar het handelen van twee vergunninghouders bij de interlandelijke adoptie van zeven Chinese kinderen
 Bijlage 3: Aandacht voor matching, Bemiddeling door de Nederlandse Adoptie Stichting (NAS), vergunninghouder interlandelijke adoptie
 Bijlage 4: Aandacht voor matching, Bemiddeling door HOGAR, vergunninghouder interlandelijke adoptie
 Bijlage 5: Aandacht voor matching, Bemiddeling door Stichting Afrika, vergunninghouder interlandelijke adoptie
 Bijlage 6: Aandacht voor matching, Bemiddeling door stichting FLASH, vergunninghouder interlandelijke adoptie
 Bijlage 7: Aandacht voor matching, Bemiddeling door Stichting Kind en toekomst, vergunninghouder interlandelijke adoptie
 Bijlage 8: Aandacht voor matching, Bemiddeling door Stichting Meiling, vergunninghouder interlandelijke adoptie
 Bijlage 9: Aandacht voor matching, Bemiddeling door Wereldkinderen, vergunninghouder interlandelijke adoptie
 Bijlage 10: Aandacht voor matching, Het gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming bij interlandelijke adoptie
Kamerbrief: toezending notitie en rapporten van de Inspectie jeugdzorg inzake interlandelijke adoptie
 
2010/01/12 - Tweede Kamer
Antwoorden kamervragen van het lid Langkamp (SP) aan de minister van Justitie over adopties uit China
 
2009/11/27 - Tweede Kamer
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie; Nota n.a.v. het verslag
 
2009/11/10 - Tweede Kamer
Adoptie; Verslag algemeen overleg van 6 oktober 2009 over onder meer het opstappen van de directeur van Wereldkinderen
 
2009/11/04 - Tweede Kamer
 Bijlage 1: Brief van de minister van Justitie
Antwoorden kamervragen van het lid Langkamp (SP) aan de minister van Justitie over de mogelijkheden tot bestraffing van illegale adoptie.
 
2009/10/05 - Ministerie van Justitie
Reactie op moties interlandelijke adoptie
 
2009/09/01 - Ministerie van Justitie
Antwoorden kamervragen van het lid Langkamp (SP) over het opstappen van de directeur van Wereldkinderen
 
2009/09/01 - Ministerie van Justitie
Antwoorden kamervragen van het lid De Pater-van der Meer (CDA) over het opstappen van de directeur van Wereldkinderen
 
2009/08/06 - Ministerie van Justitie
Informatiebrief adopties VS
 
2009/08/04 - Ministerie van Justitie
Antwoorden kamervragen van het lid De Roon (PVV) over gestolen Chinese adoptiekinderen
 
2009/07/22 - Tweede Kamer
Adoptie; Verslag algemeen overleg gehouden op 11 juni 2009
 
2009/07/06 - Tweede Kamer
Beantwoording vragen van het lid Langkamp (SP) aan de minister van Justitie over adopties uit Nigeria en Malawi
 
2009/06/10 - Ministerie van Justitie
Beantwoording vragen van het lid Langkamp (SP) aan de minister van Justitie over mgelijke misstanden bij adopties uit India
 
2009/06/10 - Ministerie van Justitie
Beantwording vragen van het lid Timmer (PvdA) aan de minister van Justitie over onrust onder aspirant-adoptiefouders
 
2009/06/08 - Ministerie van Justitie
 Bijlage 1: Onderzoeksrapport deelbemiddeling VS
Adoptie uit de Verenigde Staten
 
2009/05/29 - Tweede Kamer
 Bijlage 1: Erkenning door de vrouwelijke partner van de moeder
Brief staatssecretaris bij aanbieding van het advies van mevrouw Forder over lesbisch ouderschap
 
2009/04/22 - Ministerie van Justitie
 Bijlage 1: Reactie van de minister
 Bijlage 2: Brief HccH
 Bijlage 3: Adoptie: trends en analyse
Reactie op het verslag van het schriftelijk overleg van de Vaste Commissie voor Justitie inzake interlandelijke adoptie
 
2009/04/22 - Ministerie van Justitie
Beantwoording van vragen van het lid De Wit (SP) over de werkwijze van de Stichting Kind en Toekomst en deelbemiddeling uit de VS
 
2009/04/09 - Ministerie van Justitie
Antwoord op brief AOO van 3 december 2008
 
2009/04/02 - Tweede Kamer
Jaarwerkprogramma Jeugd 2009
 
2009/03 - Ministerie van Justitie
Adoptie Trends en analyse - Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2004 tot en met 2008
 
2009/03/06 - Tweede Kamer
Verslag algemeen overleg vaste commissie voor Justitie op 12 februari 2009
 
2009/03/05 - Ministerie van Justitie
Beantwoording vragen van het lid Azough (GroenLinks) over het verlengen van beginseltoestemmingen bij adoptie
 
2009/02/12 - Tweede Kamer
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen - nota van wijziging
 
2009/02/12 - Tweede Kamer
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen - nota naar aanleiding van het verslag
 
2009/01/06 - Tweede Kamer
Verslag bijeenkomst commissie voor Justitie op 19 december 2008
 
2008/12/24 - Ministerie van Justitie
Ontvangstbevestiging brief AOO van 3 december 2008
 
2008/12/03 - AdoptieOudersOverleg
Te lange beslistermijn van aanvraag tot beginseltoestemming
 
2008/11/24 - Ministerie van Justitie
Nieuwe regeling financikle tegemoetkoming adoptiekosten
 
2008/11/19 - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Brief minister met wijzigingsvoorstel pleegzorg- en adoptieverlof
 
2008/11/13 - Tweede Kamer
 Bijlage 1: voorstel van wet
 Bijlage 2: memorie van toelichting
 Bijlage 3: advies en nader rapport
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
 
2008/11/11 - Tweede Kamer
Gewijzigde motie van het lid Teeven c.s. inzake deelbemiddeling uit de Verenigde Staten
 
2008/11/07 - AdoptieOudersOverleg
Position paper rondetafelgesprek over interlandelijke adoptie
 
2008/11/05 - Tweede Kamer
Motie van de leden Teeven en Azough inzake deelbemiddeling uit de Verenigde Staten
 
2008/10/30 - Tweede Kamer
Uitnodiging rondetafelgesprek over interlandelijke adoptie
 
2008/10/28 - Ministerie van Justitie
Kabinetsreactie op rapport interlandelijke adoptie van de Commissie Kalsbeek
 
2008/09/16 - AdoptieOudersOverleg
Reactie AOO op rapport interlandelijke adoptie van de Commissie Kalsbeek
 
2008/09/10 - Ministerie van Justitie
Interlandelijke adoptie uit China
 
2008/09/08 - Eerste Kamer
Memorie van antwoord op wijziging WOBKA inzake lesbisch meemoederschap
 
2008/07/22 - Ministerie van Justitie
Antwoord op Kamervragen van de leden Timmer en Azough over de leeftijd van adoptieouders
 
2008/07/15 - Ministerie van Justitie
 Bijlage 1: Kwaliteitskader
Kwaliteitskader vergunninghouders interlandelijke adoptie
 
2008/07/09 - Tweede Kamer
Beantwoording vragen van het lid de Wit over misstanden rondom de adoptie van een meisje uit Haoti
 
2008/07/09 - Tweede Kamer
Beantwoording aanvullende vragen van het lid de Pater-van der Meer over misstanden rondom de adoptie van een meisje uit Haoti
 
2008/06/03 - Tweede Kamer
Brief minister van Justitie over zijn bezoek van 6 t/m 9 mei 2008 aan China
 
2008/06 - Ministerie van Justitie
Kwaliteitskader vergunninghouders interlandelijke adoptie
 
2008/05/29 - Ministerie van Justitie
 Bijlage 1: rapport interlandelijke adoptie
Aanbieding rapport interlandelijke adoptie 'Alles van waarde is weerloos' door de Commissie Klasbeek
 
2008/05/20 - Ministerie van Justitie
Gespreksverslag hoorzitting Commissie Kalsbeek van 15 mei 2008
 
2008/04/24 - Ministerie van Justitie
Aanvullende brief inzake mogelijke misstanden bij adopties uit China
 
2008/04/10 - AdoptieOudersOverleg
Reactie AOO op brief van Commissie Kalsbeek van 6 maart 2008
 
2008/04/08 - Tweede Kamer
Beantwoording van vragen van de leden van der Vlies, van der Staaij en de Pater-van der Meer over adoptienazorg
 
2008/04/01 - Ministerie van Justitie
Interlandelijke adoptie uit China
 
2008/03/14 - Ministerie van Justitie
Minister Hirsch Ballin heeft naar aanleiding van berichtgeving over interlandelijke adoptie uit China een brief gestuurd aan de Tweede Kamer
 
2008/03/12 - Tweede Kamer
Verslag algemeen overleg vaste commissie voor Jusitie van 14 februari 2008
 
2008/03/06 - Commissie Kalsbeek
Uitnodiging voor een gesprek op 15 mei 2008
 
2008/01/21 - Ministerie van Justitie
Reactie op moties en toezegging in parlementair overleg van 28 juni 2007
 
2008/01/03 - Ministerie van Justitie
Verlenging en aanpassing beleidsaanwijzing - Circulaire Omzetting (aanvraag voor een) beginseltoestemming
 
2007/12/04 - Ministerie van Justitie
Beantwoording van vragen van de leden de Pater-van der Meer en van Gennip over de duur van buitenlandse adoptieprocedures
 
2007/11/10 - AdoptieOudersOverleg
Brief aan vaste commissie Financien met protest tegen voorgenomen afschaffing gelimiteerde belastingaftrek voor adoptie
 
2007/11/06 - Ministerie van Justitie
 Bijlage 1: rapport mr.dr.M.Oosting
 Bijlage 2: rapport Inspectie Jeugdzorg
 Bijlage 3: rapport prof.mr.P.Vlaardingerbroek
Aanbieding onderzoeksrapporten m.b.t. adopties uit India
 
2007/10/31 - Ministerie van Justitie
Rapport Lesbisch Ouderschap - Commissie lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie
 
2007/10/16 - Eerste Kamer
Vragen van de vaste commissie voor Jusitie belast met het voorbereidend onderzoek naar Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen
 
2007/09/20 - Tweede Kamer
Vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid belast met het voorbereidend onderzoek naar het Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie
 
2007/09/13 - Ministerie van VWS
Antwoord op brief AOO inzake vergoeding adoptiekeuring
 
2007/09/06 - Tweede Kamer
Brief van minister van Justitie over klachten aangaande de termijn van afhandeling van vragen over deelbemiddeling
 
2007/07/16 - Ministerie van Justitie
Beantwoording vragen van het lid Azough en Wolfsen over de duur van de Nederlandse erkenning buitenlandse adoptiezake
 
2007/07/04 - AdoptieOudersOverleg
Vergoeding adoptiekeuring
 
2007/07/03 - Ministerie van Justitie
Beantwoording vragen van het lid De Wit (SP) over adoptie van gestolen kinderen uit India
 
2007/07/03 - Tweede Kamer
Gewijzigd voorstel van wet
 
2007/06/29 - Ministerie van Justitie
Beantwoording vragen van het lid De Roon (PVV) over bewust negeren van dubieuze adopties
 
2007/06/27 - Ministerie van Justitie
Onderzoek mogelijk adoptieschandaal India
 
2007/06/20 - Tweede Kamer
Verslag overleg gehouden op 29 mei 2007 tussen de vaste commissie voor Justitie, de algemene commissie voor Jeugd en Gezin en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
2007/06/18 - Ministerie van Justitie
Beantwoording motie van het lid Van der Staaij c.s. in het kader van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 - subsidie VIB
 
2007/06/14 - Tweede Kamer
Antwoorden van de Minister van Justitie op vragen van het lid Wolfsen over leeftijdsdiscriminatie voor aspirant-adoptieouders. (ingezonden op 1 mei 2007,kenmerk 2060713940).
 
2007/06/08 - Ministerie van Justitie
Uitvoering van de motie-Pechtold c.s. (30 800 VI, nr. 60): Commissie lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie
 
2007/05 - Werkgroep Nazorg
Blauwdruk Nazorg Adoptie
 
2007/05/29 - Ministerie van Justitie
Onderzoek mogelijk adoptieschandaal India
 
2007/05/26 - AdoptieOudersOverleg
Standpunten AOO t.a.v. wet- en regelgeving interlandelijke adoptie
 
2007/05/25 - Tweede Kamer
 Bijlage 1: voorstel van wet
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie
 
2007/05/15 - Ministerie van Justitie
 Bijlage 1: motie
Uitvoering motie-Pechtold c.s. (30800 VI, nr. 60)
 
2007/03/26 - Ministerie van Justitie
Antwoorden kamervragen inzake het afnemend aantal kinderen dat voor interlandelijke adoptie beschikbaar is
 
2007/03/22 - Ministerie van Justitie
Beantwoording vragen van het lid Van der Staaij (SGP) over adoptiemogelijkheden in Vietnam
 
2007/03/12 - Ministerie van Justitie
Uitstel beantwoording vragen van het lid Albayrak over het afnemend aantal kinderen dat voor interlandelijke adoptie beschikbaar is
 
2007/02/16 - Ministerie van Justitie
Beantwoording van vragen van het lid Van Oudenallen (Groep Van Oudenallen) over de maximum leeftijd waarop men een kind kan adopteren
 
2007/02/09 - Ministerie van Justitie
 Bijlage 1: volledige brief
 Bijlage 2: wetswijzging
Brief Verdonk aan Tweede Kamer
 
2007/01/18 - Tweede Kamer
Motie naar aanleiding voornemen intrekken subsidie voor VIB bij SAV
 
2007/01/16 - Tweede Kamer
Antwoorden minister Hogervorst op vragen Kees van der Staaij over adoptiekeuring
 
2006/12/12 - Tweede Kamer
Jeugdzorg 2005 - 2008, zie punt 11
 
2006/09/01 - AdoptieOudersOverleg
Voorgestelde wijziging WOBKA
 
2006/07/04 - Ministerie van Justitie
 Bijlage 1: wetsvoorstel
 Bijlage 2: memorie van toelichting
 Bijlage 3: verslag vaste commissie voor Justitie
Adviesaanvraag wetsvoorstel wijziging Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
 
2006/04/24 - Ministerie van Justitie
 Bijlage 1: Rapport Inspectie Jeugdzorg
 Bijlage 2: wetsvoorstel adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht
 Bijlage 3: memorie van toelichting
 Bijlage 4: advies Raad van State
Interlandelijke adoptie: reactie n.a.v. verslag van een schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Justitie
 
2006/01/23 - Zorgverzekeraars Nederland
 Bijlage 1: brief VWS - AOO
Verzekering adoptiekinderen in het nieuwe zorgstelsel
 
2005/12/29 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Verzekering adoptiekinderen in nieuw zorgstelsel
 
2005/12/29 - Ministerie van Justitie
Interlandelijke adoptie: voortgang aanpak knelpunten en verbeterpunten
 
2005/12/05 - Ministerie van Justitie
Verslag bijeenkomst 3 november 2005
 
2005/11/09 - Ministerie van Justitie
Plan van aanpak interlandelijke adoptie
 
2005/10/22 - AdoptieOudersOverleg
Acceptatie van adoptiekinderen op polissen voor aanvullende verzekeringen in het nieuwe zorgstelsel
 
2005/10/15 - AdoptieOudersOverleg
Verzekering adoptiekinderen in nieuw zorgstelsel
 
2005/10/05 - AdoptieOudersOverleg
Verzekering adoptiekinderen in nieuw zorgstelsel
 
2005/09/30 - Ministerie van Justitie
Bijeenkomst over (rechts)gevolgen en internationale pleegzorg op 3 november 2005
 
2005/07/08 - Tweede Kamer
Financiele verantwoording vergunninghouders en fiscale aftrek bemiddelingskosten
 
2005/03/01 - AdoptieOudersOverleg
 Bijlage 1: subsidiariteitsbeginsel en redelijke termijn voor het doen van afstand
 Bijlage 2: reactie AdoptieOudersOverleg op CapGemini rapport
Reactie AOO op Rapport onderzoek Vereenvoudiging Adoptieonderzoek
 
2005/01/14 - Ministerie van Justitie
Rapport onzerzoek Vereenvoudiging Adoptieprocedure
 
2005/01/03 - Ministerie van Justitie
Brief van minister Donner aan Vaste Kamercommissie voor Justitie inzake beantwoording van vragen
 
2004/11/23 - Ministerie van Justitie
Programma werkconferentie
 
2004/11/03 - Ministerie van Justitie
 Bijlage 1: evaluatieonderzoek
Evaluatie WOBKA
 
2004/10/29 - Ministerie van Justitie
Evaluatie WOBKA
 
2004/10/26 - Ministerie van Justitie
Verlengingscirculaire aangaande het voorrangsbeleid ten aanzien van aspirant-adoptiefouders die een ouder buitenlands kind ter adoptie willen opnemen
 
2004/09/08 - Ministerie van Justitie
Toezicht
 
2004/09/01 - Ministerie van Justitie
Onderzoek vereenvoudiging adoptieprocedure
 
2004/09/01 - Ministerie van Justitie
Start nieuwe directies DSP en DJJ
 
2004/08/11 - Ministerie van Justitie
Adoptiecapaciteit; deelbemiddeling
 
2004/08/04 - Ministerie van Justitie
Beleidsaanwijzing: omzetting (aanvraag voor een) beginseltoestemming
 
2004/07/22 - Ministerie van Justitie
Werkgroepen interlandelijke adoptie - uitnodiging voor deelname
 
2004/07/08 - Ministerie van Justitie
Adoptie door een homopaar en andere onderwerpen
 
2004/06/29 - Ministerie van Justitie
Kennisgeving van overdracht van taken van het Bureau Centrale Autoriteit aan de Stichting Adoptievoorzieningen
 
2004/06/22 - Stichting Kind en Toekomst
Uitnodiging voor deelname aan het vergunninghoudersoverleg op 2 september 2004
 
2004/06/02 - Ministerie van Justitie
Protocol werkwijze Bureau Centrale Autoriteit bij de verlening van een vergunning om te bemiddelen inzake interlandelijke adoptie of verlenging van de geldigheidsduur van die vergunning
 
2004/04/28 - AdoptieOudersOverleg
Brief aan Nationale Ombudsman inzake interlandelijke adoptie
 
2004/04/28 - Ministerie van Justitie
Interlandelijke adoptie (Toezeggingen)
 
2004/04/23 - AdoptieOudersOverleg
 Bijlage 1: Ontwikkelingen rondom adoptie (WK)
Open brief aan Wereldkinderen naar aanleiding artikel in WK blad
 
2004/04/06 - AdoptieOudersOverleg
Reactie AOO op brief vergunninghouders aan Justitie van 30 maart 2004
 
2004/03/25 - AdoptieOudersOverleg
 Bijlage 1: Een onderzoek naar ketenverbeteringen in de eerste fase bij interlandelijke adoptie (KPMG, juni 2002)
Gespreksverslag bijeenkomst tussen Justitie en het AOO
 
2004/03/11 - Tweede Kamer
Ongecorrigeerd stenogram overleg met Vaste Kamercommissie voor Justitie
 
2004/03/08 - AdoptieOudersOverleg
Brief aan minister Donner ter voorbereiding overleg met Vaste Kamercommissie voor Justitie
 
2004/02/18 - AdoptieOudersOverleg
Verslag gesprek tussen KRO en AdoptieOudersOverleg over uitspraken Derk Bolt (Spoorloos)
 
2004/02/16 - AdoptieOudersOverleg
Reactie op antwoord minister Donner aan de Tweede Kamer op 6 februari 2004
 
2004/02/12 - Ministerie van Justitie
Machtiging bij adoptie uit verdragslanden
 
2004/02/06 - Tweede Kamer
Brief minister Donner van 6 februari 2004
 
2004/01/28 - KRO
Reactie directie KRO op brief AOO van 17 januari 2004
 
2004/01/17 - AdoptieOudersOverleg
Brief aan directie KRO over uitspraken Derk Bolt (Spoorloos)
 
2004/01/13 - Tweede Kamer
Verslag van het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 11 december 2003
 
2004/01/07 - KRO
Reactie KRO op kritiek adoptieouders i.v.m. interview Derk Bolt in Friesch Dagblad
 
2003/12/27 - Friesch Dagblad
Interview Derk Bolt in Friesch Dagblad
 
2003/12/13 - AdoptieOudersOverleg
Reactie op tijdens Algemeen Overleg Tweede Kamer op 11 december 2003 ter sprake gebracht artikel van Ina Hut
 
2003/12/08 - AdoptieOudersOverleg
Voorbereiding Algemeen Overleg Tweede Kamer op 11 december 2003 met bijgesloten brief Dr.William L.Pierce
 
2003/12/01 - Ministerie van Justitie
Brief minister Donner ter voorbereiding Algemeen Overleg Tweede Kamer op 11 december 2003
 
2003/11/28 - AdoptieOudersOverleg
Voorbereiding Algemeen Overleg Tweede Kamer op 11 december 2003
 
2003/11/13 - Vaste Commissie voor Justitie
Ontvangstbevestiging brief 15/10
 
2003/10/15 - AdoptieOudersOverleg
Uiten van zorg en teleurstelling over houding en uitlatingen minister Donner en aandragen alternatieven
 
2003/09/24 - AdoptieOudersOverleg
Verzoek om plenair debat over interlandelijke adoptie aan de Vaste Commissie voor Justitie
 
2003/09/16 - Ministerie van Jusitie
Interlandelijke adoptie
 
2003/09/10 - AdoptieOudersOverleg
Introductie AdoptieOudersOverleg
 
2003/05/22 - Ministerie van Jusitie
Opschorting adoptie Cambodja
 
2003/05/14 - Ministerie van Jusitie
International petition
 
2003/03 - Diverse politieke partijen
Vragen van de politiek n.a.v. de brief van 21 februari 2003
 
2003/02/21 - Ministerie van Jusitie
Interlandelijke adoptie